top of page

การชำระเงิน

ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่าน Mobile Banking, ATM, Credit Card หรือชำระเงินสดที่โชว์รูม โดยหลังการชำระเงิน กรุณาแจ้งยืนยันการชำระเงิน ผ่าน LINE, Facebook Inbox หรือ โทร 02 693 8499

 

bottom of page