เลือกเครื่องประดับที่ชอบ พร้อมแจ้งวันที่ต้องการใช้งาน

ชำระค่าเช่าเต็มจำนวนและรับใบจองสินค้า

ชำระเงินประกัน พร้อมเซ็นต์สัญญาเช่า และรับสินค้าที่โชว์รูมหรือทางไปรษณีย์

นำสินค้าไปใช้ในวันงาน

ลูกค้าส่งคืนสินค้าที่โชว์รูมหรือทางไปรษณีย์ หากสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ลูกค้ารับเงินประกันคืนเต็มจำนวน